Här kan du läsa

Bestämmelser och villkor för att hyra våra lägenheter i Köpenhamn

Bestämmelser och villkor

1. Generell information om hyresavtalet.

ApartmentinCopenhagen Aps omtalas nedan som Uthyraren.
Uthyraren har tillstånd av ägarna till de lägenheter som dessa har till uthyrning, att hyra ut å ägarnas vägnar.

2. Bokning.

Hyresgäster måste boka genom att fylla i hyresvärdens eller filialens beställningsformulär och accepterar därmed hyresvärdens bestämmelser och betalningsvillkor. Hyresgäst skall göra sin beställning på Uthyrarens bokningsformulär samt acceptera Uthyrarens "Regler och villkor". Hyresavtalet är bindande och hyresgästen blir ansvarig efter gällande Dansk lag samt inför Uthyraren.
25% av hyran skall erläggas i förskott när bokningen bekräftas. Slutlikvid skall vara Uthyraren tillhanda senast 14 dagar innan ankomst. Vid utebliven betalning, 14 dagar innan ankomst, förbehåller Uthyraren sig rätten att annulera bokningen. Vid bokning senare än 14 dagar innan ankomst erlägges hela hyresbeloppet på en gång.
När Uthyraren har mottagit hela hyresbeloppet skickar Uthyraren en voucher via e-post
med adressen på hyresmålet samt vägbeskrivning och namn på kontaktperson.
Vid ankomsten skall hyresgästen framvisa sin voucher till lägenhetens ägare eller till Uthyrarens representant innan hyresgästen kan göra krav på sin vistelse. Inga andra dokument kommer att accepteras. Vouchern är personlig och gäller enbart den som står nämd, vouchern kan inte överlåtas. Lägenhetens ägare eller Uthyrarens representant kommer att avvisa tillträde till lägenheten om antalet av personer överstiger antalet som är nämnt på vouchern. Vid ändringar av antalet av personer under den kommande vistelsen, skall Uthyraren informeras i förväg Alla ändringar eller speciella önskemål
beträffande vistelsen skall accepteras via e-post av Uthyraren innan ankomst.

3. Priser.

Hyrespriserna är anförda som dagspriser. Extra service eller andra tjänster som är beskrivet vid varje hyresmål tillskrivs hyrespriset. Det anförda priset är en integrerad del av gällande villkor och eventuella agenter eller resebyråer kan inte ändra på priserna.

4. Betalning.

Betalning skall göras via banköverföring utan avgifter till Uthyraren eller med kreditkortsbetalning med Visa-dankort eller Mastercard.
Vid banköverföring skall hyresgästens namn, bokningsnummer samt feriebostadens referensnummer specificeras. Om inte dessa krav blir uppfyllda räknas bokningen som ogiltig.

5. Ankomst och avresa.

Hyresgästen kan ankomma till feriebostaden på ankomstdagen mellan klockan 17:00 – 00:00. (Avvikelser från detta skall bekräftas via e-post av Uthyraren innan ankomsten.)
Alla ändringar av tidpunkt för ankomst skall upplysas till Uthyraren under kontorstid,
måndag till fredag mellan klockan 09:00 – 17:00, innan ankomst för att undgå att Uthyraren eller dennes representant avvisar tillträde till feriebostaden. I tillfälle av sen ankomst skall hyresgästen underrätta Uthyraren. Kan Uthyraren, ägaren eller dennes representant inte acceptera en sen ankomst, vill alla omkostningar som skulle kunna uppstå av detta, som t.ex hotellupphåll, betalas av hyresgästen. Om Uthyraren, ägaren eller dennes representant väntar längre än den aftalade ankomsttidpunkten kan dessa uttaga en förseningsavgift. Vid ankomsten skall hyresgästen förevisa vouchern samt identitetshandlingar. Sker ändringar under själva vistelsen i antalet av personer i feriebostaden kan alla avvisas utan kompensation till hyresgästen. Därtill kan tillkomma att alla extra omkostningar beträffande detta avdrages säkerhetsdepositionen. Hyresgästen skall lämna feriebostaden mellan klockan 08:00 – 10:00 på avresedagen, med mindre något annat är skriftligt avtalat via e-post, och överlämna feriebostadens nycklar till ägaren eller Uthyraren så att feriebostaden kan besiktigas.

6. Säkerhetsdeposition.

Hyresgästen skall erlägga en säkerhetsdeposition eller avge kreditkortsupplysningar för att täcka eventuella skador eller extrautgifter som inte är inkluderat i priset. Depositionen skall betalas i Euro eller Dkr som anfört i bokningsinformationen. Deposition eller kreditkortupplysningar skall betalas eller avges till ägaren eller Uthyraren i samband med mottagande av nycklar till feriebostaden. Depositionen återbetalas på avresedagen vid besiktning av feriebostaden med mindre att skador eller extrautgifter kräver att ägaren eller Uthyraren behåller hela depositionen eller delar därav. Hyresgästens ansvar för skador m.m. kvarstår även om kostnaden för dessa överskrider den inbetalda depositionsavgiften.

7. Rengörning.

Det är obligatorisk slutstädning av alla feriebostäder som uthyres. Kostnaden för rengörningen framgår av hyresavtalet.

8. Elektricitet, vatten och gas.

Förbrukning av el, vatten och gas är inkluderad i hyran om inte annat är anfört vid hyresobjektet.

9. Husdjur.

Husdjur är endast tillåtna när Uthyraren explicit har gett tillåtelse via e-post.

10. Hyresgästens skyldigheter.

Hyresgäst är förpliktigad till att rätta sig efter de ordnings- och övriga regler, vilka kan gälla på det hyresobjekt, där hyresgästen bor. I annat fall kan avvisning komma i fråga.
Hyresgästen har i så fall inte krav på ersättning för betald hyra. Hyrestagaren är förpliktad att vara ansvarsförsäkrad i erkänt försäkringsbolag. Hyrestagaren kan ta ansvar- och uppsägning försäkring via AIC.

11. Klagomål.

Beskrivningen av hyresobjekten er gjord i god tro. Uthyraren kan inte ställas till ansvar för ändringar som har uppkommit utan att ägaren har informerat Uthyraren. Om hyresgästen har en klagan på feriebostaden skall denna göras på ankomstdagen och bekräftas skriftligt inom 24 timmar. Lejlighedikøbenhavn.dk’s kontorstid är måndag till fredag mellan 09:00 – 17:00 på telefon + 45 77345645. I en nödsituation ringes på telefon + 45 25626789. Vår e-post adress är: info@apartmentincopenhagen.dk Klagomål behandlas och accepteras ej med mindre att ovan nämnda förfarande följes. Uthyraren har rätt att inspektera hyresobjektet för att bekräfta hyresgästens klagan. Om klagomålet accepteras kompenseras hyresgästen proportionellt. Vid speciella tillfällen förbehåller Uthyraren sig rätten att flytta hyresgästen till en annan feriebostad. Om priset på denna feriebostad är mindre än priset på den ursprungliga feriebostaden kompenseras hyresgästen för mellanskillnaden. Är priset på den nya feriebostaden högre, står Uthyraren för merkostnaderna. Accepterar hyresgästen en ersättningsbostad, kan hyresgästen inte kräva ytterligare ersättning. Finns ingen ersättningsbostad tillgänglig
återbetalar Uthyraren hela hyran för feriebostaden. Uthyraren kommer under inga omständigheter att betala för hotellkostnader eller annan övernattning. Om hyresgästen checkar ut från feriebostaden utan att Uthyraren har haft möjlighet att undersöka orsaken till ett klagomål, bortfaller rätten till ersättning. Uthyraren accepterar ej klagomål beträffande väderleksförhållanden, förekomst av insekter, tilfälligt vatten eller elavbrott eller andra förhållanden som kan skyllas på force majeure. Uthyrarens hyresobjekt är inte hotellrum men privata hem, och dessa hem återspeglar ägarnas smak samt danska traditioner. Dessa förhållanden kan därför ej ingå som element i ett klagomål.

12. Utrustning m.m.

Uthyrarens feriebostäder har fullt utrustade kök med kylskåp och spis. Sängarna är utrustade med täcken,filtar och kuddar. Sänglinne och handdukar ingår också i hyran.
Barnstolar och barnsängar kan hyras för 15 Euro per styck.

13. Avbeställning/avbokning.
För bokningar gjorda efter 1 oktober 2020:
Oansett anledningen till en avbeställning gäller följande avbeställningskostnader:
- Hyresgästen avbokar sin bokning upp till 14 dagar före ankomst och får 100% återbetalning.
- Hyresgästen avbokar sin bokning mellan 0-13 dagar före ankomst och får tillbaka 0%.
Obs: om bokningen har betalats (eller delvis betalats) med en kreditkupong/ credit voucher återbetalas kreditkupongens belopp inte.

Ändring av datum för en bokning kan begäras, men endast om det begärs inom perioden för gratis avbokning och förutsatt att feriebostaden är densamma.
För ändringar i en existerande bokning, påföres en expeditionskostnad om 50 Euro.
Om inte feriebostaden är densamma betraktas ändringen som en avbeställning och behandlas efter gällande avbeställningskostnader.
Avbeställningsförsäkring är inte inkluderat i hyrespriserna.

OBS: Om du bokade igenom en partner eller i situationer med förhandlingar om specialpriser och villkor, kan avbokningsvillkoren skilja sig från de ovanstående villkoren. Vi kommer att tillämpa de villkor som gällde vid bokningstillfället.

14. Behörig domstol.

Vilken som helst rättslig tvist angående bokning eller hyresobjekt kan enbart avgöras vid dansk domstol och enligt gällande dansk lag. Accept av uthyrarens bokningsblankett och följande betalning av hyra implicerar samtidigt accept av Uthyrarens "Regler och villkor"
Uthyrarens ansvar är begränsat til uthyrningsverksamhetens ansvar enligt gällande dansk rätt. Skulle några villkor i hyreskontraktet ändras som följd av ändringar i dansk lag, kan
inga invändningar angående giltigheten komma i fråga.

15. Integritet och konsumentskydd.

För att kunna genomföra en bokning har Uthyraren erhållit vissa personuppgifter av hyrestagaren. Uthyraren vill använda dessa data till att bekräfta en bokning och till kommunikation med hyrestagaren. Både vid det aktuella tillfället och framledes.
Uthyraren förpliktar sig till att lagrade personuppgifter administreras säkert och inte utlämnas till 3:e part. (Med undantag för kontraktsrättsliga eller andra rättsliga förhållanden.)

Apartmentincopenhagen Aps
Århusgade 21
2100 Copenhagen
Danmark
CVR: 32660037