Lägenheter i närheten av

Universiteter i Köpenhamn

Se lägenheter

UNIVERSITET

I Köpenhamn finns en rad universitet och högre utbildningsinstitutioner. Köpenhamns universitet invigdes år 1479 och har en rad avdelningar och fakulteter spridda i Indre by och resten av Köpenhamn. Det är det största och äldsta universitetet i Danmark och ett av de äldsta universiteten i Norden. I Ørestaden ligger IT-universitetet, som är ett oberoende och mycket internationellt inriktat universitet. IT-universitetet öppnade år 1999 och ligger i dag bredvid Köpenhamns universitets humanistiska avdelning i Ørestaden på Vestamager. Copenhagen Business School ligger i Frederiksberg. Skolan erbjuder en lång rad Dansk- och engelskspråkliga utbildningar på bachelor- och kandidatnivå samt en rad MBA-program. I Roskilde, omkring 35 km från Köpenhamn ligger Roskilde Universitets Center (RUC) där många Köpenhamnare studerar humaniora, sociologi och naturvetenskap.

LÄGENHETER NÄRA UNIVERSITETER

Vi bjuder dig Välkommen till Köpenhamn

PERSONLIG SERVICE OG HÖG KVALITET ÄR I CENTRUM FÖR DITT UPPEHÅLL

PERSONLIG SERVICE OG HÖG KVALITET ÄR I CENTRUM FÖR DITT UPPEHÅLL

Vi har många års erfarenhet av lägenhetsuthyrning i Köpenhamn. Lägenheter av hög kvalitet för både privata och företag


HÄR FINNER DU OSS. VI KAN KONTAKTAS 24/7

HÄR FINNER DU OSS. VI KAN KONTAKTAS 24/7

Från vårt centralt beläget kontor sörjer vi för service till ägare, hyresgäster och företag 24/7. Kom och besök oss